Bankfilialen på Storås i fare

 

På forstanderskapsmøtet i går kveld redegjorde styreformann Torleif Hove for forslaget om å legge ned bankfilialen på Storås.

23.02.2007 -

Temaet har vært gjenstand for diskusjon over tid, og begrunnes ut fra utviklingen, sier Torleif. Temaet rundt filialstruktur er alltid et tema når budsjettet vurderes. Behovet for det som tidligere var naturlige banktjenester er betydelig redusert, og nedgangen i bruken er betydelig. Bemanningen vil ikke bli redusert, men noen ressurser blir i så fall frigjort og vil bli omdisponert. Bedriftene klarer seg sjøl med nettbank, slik at næringslivet ikke lenger trenger tilbudet, sier Torleif. Enmannskontor er heller ikke bra sikkerhetsmessig. Saken kommer på kartet i mars, og da vil avgjørelsen bli tatt. Blir forslaget vedtatt, vil endringene komme allerede i 2007.
Styret i Meldal Sparebank er av den oppfatning at omorganiseringen av bankdrifta kan koordineres bedre med et slikt vedtak, og bli enda mer kundefokusert. Det er ikke sikkert alle er enig i det, men svaret kommer i mars.


Annonser


Medlemmer