Astrid Krog Halse døde onsdag

 

Hun ble nokså raskt svakere utover i januar, og hun sovnet stille inn uten

09.02.2007 -
Det var en trist melding vi fikk, men naturen fornekter seg ikke. De færreste har vel satt slike spor etter seg som Astrid, hun klarte å sette ord på det vi andre bare tenker og føler. Natur og mennesker sto i sentrum, store som små. ”Målet hennar mor” var språkdrakten til vår store lyriker, det gir oss meldalinger litt stolthet. Hun var lojal mot meldalsdialekta, klarte å få fram sine dypsindige budskap på en måte som de færreste har evner til. Stadig fler har sett verdien av hennes kunst, derfor vil den også leve videre i evig tid.

Annonser


Medlemmer