Årsmøte Storås Vassverk AL

 

Storås Vassverk AL arrangerer årsmøte 29.02.2012 kl. 1900 i Storås samfunnshus.


14.02.2012 -

· Vanlige årsmøtesaker.
· Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende seinest 22.02.12.

Styret

Normal 0

Årsmøte Storås Vassverk AL

 

29.02.2012

 

kl. 1900 i Storås samfunnshus

 

·      Vanlige årsmøtesaker.

 

·      Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende seinest 22.02.12.

 

Styret

Annonser


Medlemmer