Årsmøte i Meldal Arbeiderparti

 

Meldal Arbeiderparti har årsmøte 4. februar i Arbeiderstuggu på Løkken.


08.01.2013 -

Årmøtet får besøk av stortingskandidat Karianne Tung.

Sakliste til årsmøtet:
1. Åpning og velkommen
2. Godkjenning av innkalling/sakliste
3. Valg av møteleder og møtesekretær
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Uttalelser/innkomne forslag
8. Valg

Saker som skal behandles av årsmøtet må sendes til Ingrid Skarstein innen 30.1.13

Arbeiderlaga har følgende årsmøtedatoer:
Løkken Arbeiderlag 28.januar
Storås Arbeiderlag 28. januar
Å og Meldal Arbeiderlag 22.januar
Kvinnegruppen ikke bestemt

Velkommen!
Styret i Meldal Arbeiderparti

Annonser


Medlemmer