Arbeiderpartiet gikk tilbake

 

Til tross for en tilbakegang på 7,8 %, er Arbeiderpartiet fortsatt det største partiet i Meldal. Samarbeidslista mellom Høyre og Venstre, med Arve Slørdahl som toppkandidat, gjorde mest framgang, med en økning på hele 14,8 %.

11.09.2007 -


For første gang på en årrekke er ikke Arbeiderpartiet lenger i rent flertall i Meldal, kanskje ikke uventet ettersom Arne L. – effekten er borte. Senterpartiet mistet kandidater, mens nyervervelsen FRP fikk inn en kandidat. KRF sikret seg mandat, mens Meldalslista er uten kandidater i kommende periode. Meldalingene går nok spennende tider i møte med denne sammensetningen. Valgdeltakelsen var over landsgjennomsnittet, men det var mange som ikke stemte også i vår kommune.

Annonser


Medlemmer