Annonser og redaksjonelt stoff på meldal.no


meldal.no mottar mange bidrag fra folk utenom redaksjonen - takk og lov! Nå vil vi gjerne gjøre dette mer lettvint. Vi arrangerer skrivekurs for bidragsytere og andre interesserte tirsdag 16. oktober klokka 18.00. Gratis pizza!

På meldal.no blir både annonsene og de redaksjonelle artiklene sett og lest. Bare prøv!


27.05.2014 -

Nettportalen meldal.no er et annonseforum som flere med fordel kunne benytte seg av.

Som de fleste lesere og bruker av meldal.no har merket seg, har sidene utviklet seg i svært positiv retning i løpet av de siste par årene. Mange setter pris på portalen, den informasjon og det lese- og bildestoffet som presenteres her, og leserskaren vår øker. Det gjør også mengden av innsendt stoff.

VBi har nå cirka 4000 unike brukere hver uke.

Nå er det imidlertid også sånn i meldal.no, som de aller fleste andre steder, at det koster å bli bedre. Funksjonell utforming koster. Redaksjonelt stoff (bilder og tekst) koster. Fornyelse og service til leserne koster, rett og slett.

Det er derfor viktig at annonsesalget vårt øker proporsjonalt med aktiviteten på meldal.no, og det er flere måter å gjøre dette på:

Frivillige organisasjoner, les her!
Abonnement

For lag og foreninger: Den redaksjonelle omtalen dere får på meldal.no er og skal naturligvis være gratis. Vi skal informere leserne våre om arrangementer, møter og tilstelninger av alle slag. Vi kommer imidlertid IKKE til å skrive eksakte tidspunkt for de ulike arrangementene på redaksjonell plass.
Det er også mulig å kjøpe annonser for deres organisasjon og arrangement her hos oss. Når dere velger å annonsere i andre publikasjoner, men ikke på meldal.no, vil dette på sikt føre til et dårligere tilbud for leserne fordi vi ikke får nok inntekter til å dekke blant annet redaksjonelt arbeid.

Lag og foreninger kan bli abonnenter og betale en sum pr. år for dette abonnementet. Vi oppfordrer dere til å tegne et slikt abonnement! Tenk hvis alle lag og foreninger i bygda ble abonnenter! Det ville bety mye økonomisk for meldal.no etter prinsippet "mange bekker små gjør en stor å". En liten utgift for lagene, men tilsammen en god inntektskilde for oss.

Kunngjørings-annonser
Når organisasjoner skal kunngjøre arrangement, tilstelinger o.l., kan dette gjøres i en en annonse på meldal.no til meget fordelaktige priser. Vi har flere størrelser å velge mellom, og annonsene har så lang varighet som annonsøren avtaler med oss. Annonsen kan altså stå ei uke eller to i forkant av arrangementet - leserne ser den hver gang de er inne på meldal.no.

NB! Forskjellen på en annonse og en artikkel (redaksjonelt stoff):

En annonse er noe du/din organisasjon betaler for. Du bestemmer hva som skal stå i annonsen og hvilke illustrasjoner som skal være med (innenfor visse presseetiske regler), du bestemmer plasseringen av annonsen (innenfor visse alternativer) og du bestemmer hvor lenge annonsen skal stå. For dette betaler du en nærmere avtalt sum.

En artikkel med f.eks en forhåndsomtale av et arrangement, er det som blir kalt redaksjonelt stoff. Vi vil gjerne ha innsendt stoff, men det er redaksjonen i meldal.no som har ansvaret for hvordan artikkelen skal skrives og presenteres, hvilke illustrasjoner som skal brukes og når den skal legges ut. Innsendt stoff med forhåndsomtaler kan skrives om, korrigeres og redigeres av oss. Denne omtalen i redaksjonell artikkel er gratis.

Bedrifter

Faste annonser
For bedriftsmarkedet tilbyr vi også ulike måter å annonsere på. Vi har for eksempel rullerende annonser i tekstfeltet, vi har annonser på venstre side og på høyre side av tekstfeltet. På venstre side ligger klikkbar firmalogo for bedrifter som er faste abonnenter, med link til deres hjemmesider eller annen presentasjon.Til høyre og i midten legger vi bedriftsannonser der bedriftene har spesielle tilbud i en begrenset periode.
Prisene varierer naturligvis med plassering, varighet og størrelse.

Gå inn på Om meldal.no i toppmenyen, klikk deg videre til annonsering og se hvilke tilbud vi kan gi!

 

Hilsen fra redaksjonen/ledelsen i meldal.no, nettportalen for alle med tilknytning til Meldal kommune.

Annonser


Medlemmer