Aktive kvinner

 

Sør Trøndelag Bygdekvinnelag hadde årsmøte på SANS Bergmannskroa på Løkken lørdag 10.3.07 Arrangør var Øvre Meldal Bygdekvinnelag

15.03.2007 -

Ordfører Ingrid Skarstein var å fortalte om bygda vår om hva vi har å tilby å hvilke bedrifter vi har i kommunen vår. Hun fikk boka ” Det saker av tradisjon ” som takk for at hun stilte opp.
Øvre Meldal Bygdekvinnelag har nylig feiret 60 års jubileum. Meldal Bygdekvinnelag er 80 år i år
Kari Ingeborg Lund leste 2 dikt av Astrid Krog Halse.
Sør Trøndelag Bygdekvinnelag har gitt ut boka ”Det smaker av tradisjon”
Stbk var en av pådriverene i forbindelse med Ganefart 2006 . Mange bedrifter var oppfordret til å delta. SANS Bergmannskroa ble vinner av invasjonsklassen.

Arbeidsplan for 2007-2008 for Sør Trøndelag Bygdekvinnelag

Visjon :
AKTIVE KVINNER FOR LEVENDE KVINNER

Tema:
KVINNER OG VERDISKAPING

Kultur :
• Formidle og vidreføre norsk kultur,gammel og ny
• Sette fokus på historieformidling.
• Legge til rette for fellesskap mellom kulturer.

Mat:
• Anbefale lokalprodusert råvarer og kortreist mat
• Formidle kunnskap om mat til barn og unge.
• Synliggjøre og gjøre bruk av lokale oppskrifter og kokebøker

Miljø:
• Skape sosiale møteplasser i bygdene.
• Bidra til å skape bygder der folk trives. TrivselsBygda.
• Støtte opp om kreavitet og nytekning.

Organisasjonsutvikling:
• Synliggjøre kvinner som ressurspersoner i fortid, nåtid og framtid
• Være en inkluderende organisasjon
• Oppfordre yngre kvinner til å delta i organisasjonen. Medlemsverving.

Kommunikasjon.
• Informere om NBK som en betydlig samfunnsaktør.
• Bruke presse og media.
• Bruke hjemmesida.

Ragnhild Godal Tunheim, Valsøyfjord Bygdekvinnelag 1 varamedlem til Norges Bygdekvinnelags styre fortalte om Senegalprosjektet og temaet MED HJERTE FOR BYGDAEllers var det vanlig årsmøtesaker. Fylkesleder Solveig Blækkan fra Skaun hadde sagt fra seg gjenvalg.
Ny leder ble Turid Kristin Elshaug Simundset fra Meldal Bygdekvinnelag valgt for 1 år.
De øvrige i styret er :
Nestleder Anne Irene Ulfsnes fra Børsa /Viggja Bygdekvinnelag valgt for 2 år

Styremedlemmer:
Kari Flå fra Hølonda Bygdekvinnelag
Solveig Marie Solberg fra Sokndal Bygdekvinnelag
Solvår Svendsen fra Ørland Bygdekvinnelag

1 varamedlem
Marit Myre Standahl fra Nes / Oksvoll Bygdekvinnelag

Valgnemd til årsmøte 2008 Leder:
Kari Ingeborg Lund fra Øvre Meldal Bygdekvinnelag

Vennlig hilsen
Turid Kristin


Annonser


Medlemmer