( 19.12.2006) Meldal.no er stiftet

 


Det var nok litt skuffende at oppmøtet var mindre enn forventet på stiftelsesmøtet for nettportalen.


10.11.2016 - Hilde Stina Elshaug

Det var nok litt skuffende at oppmøtet var mindre enn forventet på stiftelsesmøtet for nettportalen. Av de 400 innbydelsene som ble utsendt, møtte det under 20 deltakere. Det satte imidlertid ingen stopper for etableringen av interesseorganisasjonen. Et godt utarbeidet stiftelsesdokument ble gjennomgått og drøftet, og kun små endringer ble foretatt. Arbeidsgruppas forslag til styre ble vedtatt, og Bård Bergsrønning ble leder. Nestleder Ola Løseth ble nestleder. I styret forøvrig ble Olav Sigurd Kvaale og Aud Inger Kalseth valgt for 2 år, og Per Svinsås for 1 år. Valgkomiteen som ble valgt: Brynjar Einum, leder
Olaug Muan, Ola Sølberg og Britt Ingeborg Hansen.
Som revisor ble valgt Ola Bjørkhaug. Som stedfortreder ble Linda Ysland valgt.
Nå er vi i gang med oppbyggingen av verktøy og database, og regner med å være ”på lufta” en gang på nyåret.

Annonser


Medlemmer