150 000 til barn og unge i Meldal

 

 

Meldal og Løkken Verk sanitetsforeninger bevilger i år 150 000 kroner til arbeid med/for barn og unge i bygda.


12.04.2013 -

- Som mange år tidligere har Meldal og Løkken Verk sanitetsforeninger også i år vedtatt å bevilge penger til barne-og ungdomsarbeidet i Meldal kommune. I år har vi hevet beløpet til 150 000, sier Aud Løfshus i Løkken Verk sanitetsforening.

Meldal og Løkken Verk sanitetsforeninger har vedtatt å bevilge inntil 150 000 kroner til lag og organisasjoner som driver med arbeid for barn og unge under 18 år i Meldal kommune.

Skriftlig søknad må innholde:
- Beskrivelse om hva laget søker støtte til.
- Siste års regnskap.
- Lagets kasserer og banknr.

SØKNADSFRIST 13.MAI 2013.

Søknad sendes til Kari Ingeborg Lund, Jerpstadv. 23, 7335 Jerpstad eller Aud Løfshus, Såttågjerdet 2, Løkken Verk.

Eventuelt send e-post til Aud Løfshus (Løkken Verk Sanitetsforening) eller til kari.ingeborg.lund@loqal.no (Meldal Sanitetsforening).

 

Red: AMS

Annonser


Medlemmer